ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ม.ค.67 - sotyotnews24.com

Monday, January 8, 2024

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.67) อัปเดต ราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 3 ปั๊ม ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ โออาร์ , บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell)

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ม.ค.67 ดังนี้

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน เชลล์(Shell) ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ม.ค.67 ดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท. ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ม.ค.67 ดังนี้

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 42.64 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 9 ม.ค.67