สลด แพทย์หญิง ป่วยไข้เลือดออก เสียชีวิต - sotyotnews24.com

Tuesday, January 16, 2024

วันที่16 ม.ค.2567 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลา ยังคงน่าเป็นห่วง หลังสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รายแรก เป็นแพทย์หญิง สังกัดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ อีกราย เป็นเด็ก ใน อ.คลองหอยโข่ง สร้างความกังวลและอยากให้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและรู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเดือนแรกของปี 2567 ยังมีผลพวงจากการระบาดเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นรอบของการระบาดของโรคไข้เลือดออก

โดยทั้งปีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ประมาณ 7,400 ราย เสียชีวิต 10 ราย เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อทั้งภูมิอากาศจะมีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้เกิดแหล่งรังโรคของยุงลาย โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ต้นปีพบผู้ป่วยเฉลี่ยเดือนละ 200 ราย แต่พอมาฤดูฝนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 800 ราย สูงสุดเดือนสิงหาคมจำนวน 1,200 ราย แต่หลังจากดำเนินมาตรการป้องกันโรคมีจำนวนผู้ป่วยปรับลดลงในช่วงปลายปี

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การระบาดในปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดในช่วงต้นปี 2567 โดยคาดว่าในเดือนม.ค. จะมีผู้ป่วยเฉลี่ย 300-400 ราย เนื่องจากปัจจัยที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องจากปลายปี ประกอบกับยังมีการเคลื่อนย้ายการเดินทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น อย่างใน อ.หาดใหญ่ อ.เมือง และ อ.สะเดา ยังต้องเฝ้าระวังด้วยการลดยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด หากป่วยให้รีบพบแพทย์ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

สลด แพทย์หญิง ป่วยไข้เลือดออก เสียชีวิต