เศรษฐา เผยความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยันไปก้าวก่ายไม่ได้ - sotyotnews24.com

Monday, January 1, 2024

เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 1 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. ถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ว่า ได้พูดคุยและประชุมกันไปแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ และในช่วงปีใหม่ได้เจอกับรัฐมนตรีบางท่านก็มีการพูดคุยกัน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ที่เสนอ ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ตรวจสอบ และรัฐบาลมีหน้าที่ในการอธิบายก็ทำไปตามหน้าที่

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังรัฐบาลส่งหนังสือไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดูรายละเอียดในเรื่องโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่ายังเปิดทำการสัปดาห์หน้าจึงจะทราบ และคงไม่มีการเร่งรัดอะไรไป เพราะเร่งรัดไม่ได้เรื่องพวกนี้ ก้าวก่ายไม่ได้

เรียบเรียง มุมข่าว

เศรษฐา เผยความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยันไปก้าวก่ายไม่ได้