เหตุผลที่ไม่ควรเก็บ เล่มทะเบียน ไว้ในรถ แต่ควรพก สำเนา - sotyotnews24.com

Sunday, January 14, 2024

ใบคู่มือจดทะเบียน หรือที่เรามักเรียกกันว่า เล่มทะเบียน เป็นเอกสารสำคัญประจำรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ และแสดงรายละเอียดของตัวรถ ถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก

จึงไม่ควรเก็บเล่มทะเบียนรถตัวจริงไว้ในรถ เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะอาจเสี่ยงถูกมิจฉาชีพขโมยไปกระทำการโดยมิชอบ เช่น ปลอมแปลงเพื่อสวมทะเบียน

แต่ควรพก สำเนา เล่มทะเบียนรถ โดยถ่ายหน้าที่เห็นชื่อเจ้าของรถและรายละเอียดตัวรถแทนฉบับจริงเพื่อเก็บไว้ในรถแทน รวมถึงต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ในจุดที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีถูกเรียกตรวจสอบ

หากผู้ขับขี่รถไม่แสดงเล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียนรถ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อนาคตในปี 2567 กรมการขนส่งฯ จะมีการพัฒนาให้แอป DLT Vehicle Tax สามารถแสดงใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ด้วย คงจะสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องพกเอกสารให้วุ่นวายอีกต่อไป

เหตุผลที่ไม่ควรเก็บ เล่มทะเบียน ไว้ในรถ แต่ควรพก สำเนา