ลูกหนี้เสียออมสิน เฮ รัฐบาลช่วยปลดสภาพสถานะหนี้เสีย ไม่เสียประวัติเครดิต - sotyotnews24.com

Saturday, January 6, 2024

เมื่อวันที่ 6ม.ค.67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน กระทรวงการคลังที่กำกับดูแลสถาบันการเงินของรัฐ จึงเร่งรัดทยอยออกมาตรการแก้หนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าที่ ครม.มอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้รายละ 10,000 บาท ดังนั้นจึงให้ธนาคารดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ก่อน

แต่หากลูกหนี้รายใดที่สุดแล้วยังคงประสบความเดือดร้อนต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ให้ธนาคารนำงบประมาณที่รัฐจัดสรรสำหรับชดเชยความเสียหาย ตามโครงการสินเชื่อดังกล่าวมาช่วยเหลือลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากสถานะหนี้เสีย (NPLs) และไม่เสียประวัติเครดิตที่จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อีก ทั้งนี้ธนาคารจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้จำนวน กว่า 630,000 ราย "นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.กระทรวงการคลัง มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนทุกกลุ่ม และเห็นถึงความเดือดร้อน จึงไม่อยากให้ประชาชนที่กู้เงินเสียประวัติ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้อีก เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อได้ ดังนั้นขอประชาชนอย่ากังวล" รัดเกล้า กล่าว

ลูกหนี้เสียออมสิน เฮ รัฐบาลช่วยปลดสภาพสถานะหนี้เสีย ไม่เสียประวัติเครดิต