ดูเลย! ไขข้อสงสัย เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน แตกต่างและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง? - sotyotnews24.com

Sunday, January 14, 2024

เรียกได้ว่า คงมีหลายคนสงสัยว่า เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน ใช่คำเดียวกันไหม ความหมายแตกต่างกันไหม วันนี้เราจะไขข้อสงสัยกัน

ความแตกต่างระหว่าง เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน

เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า และอื่น ๆ โดยหากในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้าน เกิดเสียชีวิต ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านสามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ หน้าที่ของเจ้าบ้านมีดังต่อไปนี้

-แจ้งคนเกิดในบ้าน

-แจ้งคนตายในบ้าน

-แจ้งคนย้ายเข้า

-ย้ายออก

-สร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอน

-ขอเลขที่บ้าน

เจ้าของบ้าน หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย เป็นผู้มีสิทธิ์ในการขาย โอน บ้านและที่ดินหลังนั้น ทั้งนี้สามารถโอนถ่ายให้ลูกหลานเป็นเจ้าของบ้านได้

ดูเลย! ไขข้อสงสัย เจ้าบ้าน กับ เจ้าของบ้าน แตกต่างและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง?