สลด 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บ. ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้ - sotyotnews24.com

Sunday, December 10, 2023

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เพจ Survive - สายไหมต้องรอด สลด! 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บาท ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้

สลด 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บ. ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้