ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 ธ.ค.66 - sotyotnews24.com

Wednesday, December 27, 2023

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 ธ.ค.66 บางจาก ปตท. อัพเดทราคาล่าสุดาคาน้ำมันพรุ่งนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา หลังบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร ขณะดีเซลไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66 ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

เบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 43.44 บาท

ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.94 บาท (โออาร์)

แก๊สโซฮอล์ 97 ลิตรละ 47.24 บาท (บางจาก)

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.55 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 33.78 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.44 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.59 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 41.24 บาท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 43.34 บาท (บางจาก)

ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 ธ.ค.66