สพฐ. ประกาศ หยุดเรียน 5 วัน เปิดโอกาส ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT/TPAT - sotyotnews24.com

Sunday, December 3, 2023

หลังจากมีกำหนดการสอบวัดความถนัด หรือ สอบ TGAT-TPAT ในวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จึงได้ประกาศให้โรงเรียนเป็น วันหยุด ระหว่างวันที่ 4-8 ธ.ค. 2566 เพื่อให้นักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) มีการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผล

โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า ทาง สพฐ. ได้นำข้อห่วงใยของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สู่การปฏิบัติรวดเร็ว โดยออกประกาศให้โรงเรียน สนับสนุนการเรียนเสริมตามความถนัด และต้องการ ให้ประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 4-8 ธ.ค. 2566 (โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามหลักสูตร) ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญ เป็น วันพ่อแห่งชาติ จึงให้นักเรียนหยุดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน เตรียมสอบวัดความถนัด TGAT-TPAT

ซึ่ง สพฐ.ได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด โดยให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สนับสนุนการเรียนเสริมจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามความถนัดและสนใจ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และนับเป็นเวลาเรียน ส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อม สามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนเสริม สำหรับนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงฟรี พร้อมมอบให้มีมาตรการดูแลการเรียนเสริมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ในการกำกับติดตามของ สพท.ในแต่ละพื้นที่

ด้วย รมว.ศธ. มีข้อห่วงใยถึงนักเรียนที่จะต้องแบ่งเวลาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดโอกาสจะไม่ได้ไปติวในที่ต่างๆ เหมือนเพื่อนคนอื่น จึงให้ สพฐ.หาแนวทางเรื่องนี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบของนักเรียนทุกคน

ขณะเดียวกัน สพฐ. ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT-TPAT) กล่องความรู้ สู่ความสุข ระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค. 2566 จัดสอนเสริม โดยเชิญครูและอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนทุกคน ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ในช่องทาง OBEC Chanel, Youtube และ Facebook ของ สพฐ.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่อช่วยลดภาระผู้ปกครองด้วย

สพฐ. ประกาศ หยุดเรียน 5 วัน เปิดโอกาส ม.ปลาย เตรียมสอบ TGAT/TPAT