บุกรวบ เจ้าหนี้ดอกโหด เกินกฎหมายกำหนด - sotyotnews24.com

Saturday, December 2, 2023

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการยกระดับการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมถึงประเด็นการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน คือ ปัญหาหนี้นอกระบบ และ ปัญหาหนี้สินรายย่อย โดยดำเนินการเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตทุกแห่ง หรือช่องทางออนไลน์ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ โดยเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชน

นายไกรสรกล่าวอีกว่า ขอนแก่นเปิดให้บริการลงทะเบียนลูกหนี้ในระบบออนไซต์รวมทั้ง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ และที่ศูนย์ดำรงธรรศาลากลางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 27 จุด พบว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท โดยในการลงทะเบียนนั้นพบว่ามีการลงทะเบียนที่จุดรับบริการ 142 ราย มูลค่าหนี้ 28 ล้านบาท และทางออนไลน์ 89 ราย มูลค่าหนี้ 28 ล้านบาท

นายไกรสรกล่าวอีกว่า หลังจากเปิดรับลงทะเบียนวันแรก ได้มีชาวบ้านในพื้นที่มาติดต่อแจ้งเบาะแสผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเรียกรับดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทางนายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กระนวน นำหมายศาลจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจค้นพื้นที่ดังกล่าว จากการตรวจค้นสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ให้บุคคลอื่นกู้เงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด” และตรวจยึดรถยนต์ 1 คัน รถกระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายไกรสรกล่าวต่ออีกว่า นอกจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังสนธิกำลังเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นผู้มีอิทธิพล 5 เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหา ได้ 8 ราย จับกุมเจ้าหนี้นอกระบบพร้อมของกลาง 1 ราย อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลรายชื่อผู้มีอิทธิพลในจังหวัดขอนแก่น ตามบัญชีรายชื่อที่ลูกหนี้กำหนด มีทั้งสิ้น 76 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสีแดงหรือกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจน 51 ราย กลุ่มสีเหลืองหรือผู้ต้องสงสัย 25 ราย ซึ่งจะเข้าไปดำเนินการตรวจค้นจับกุมต่อไป

บุกรวบ เจ้าหนี้ดอกโหด เกินกฎหมายกำหนด