ทิดสมปอง โพสต์เศร้า สูญเสียคุณแม่ - sotyotnews24.com

Wednesday, December 6, 2023

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม มีรายงานว่า นายสมปอง นครไธสง หรือทิด สมปอง หรืออดีตพระมหาสมปอง โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า สมปอง นครไธสง

แล้ววันนี้ก็มาถึง…แม่ตาล นครไธสง…เสียชีวิตแล้วนะครับ

ผมตอนเป็นพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เคยพูดไว้ว่า…

หากเราได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่แล้ว ในวันที่ท่านจากเราไป เราจะเสียใจแต่ไม่เสียดาย…

ขอเรียนเชิญทุกท่านลาแม่ตาลได้ที่บ้านมอตาเจ๊ก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ครับ (ฟังสวด 18.00 น.)

จาก…สมปอง บุตรของนางตาล…

โพสต์ดังกล่าว

ทิดสมปอง โพสต์เศร้า สูญเสียคุณแม่