WHO ประกาศเตือน ห้ามเหยียบแมลงสาบ อันตรายกว่าที่คิด - sotyotnews24.com

Thursday, December 28, 2023

องค์การอนามัยโลก WHO ได้ออดมาประกาศเตือนว่า การกำจัดแมลงสาบด้วยการบดหรือเหยียบขยี้ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นายแพทย์ วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน โดยบอกว่า

แมลงสาบมีความสามารถในการพาเชื้อโรคได้มากมาย เช่น

1. แมลงสาบ มีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดต่างๆ โรคกาฬโรค โรคบิด โรคท้องเสีย โรคติดเชื้อของช่องขับถ่าย โรคฝีผิวหนังพุพอง โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ และโรคไทฟอยด์

2. แมลงสาบมีหนอนพยาธิและเป็นรังสะสมโรค เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนกลม พยาธิตัวตืดแคระ พยาธิตืดวัว พยาธิใบไม้โลหิต โดยพยาธิ 12 ชนิดสามารถออกมาผ่านทางมูลแมลงสาบ

3. แมลงสาบ มีเชื้อรา 2 ชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคชนิดระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง

4. แมลงสาบมีเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบ

5. แมลงสาบ มีเชื้อโปรโตซัว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ และเป็นสาเหตุของโรคท้องเสีย โรคบิด

การบดหรือเหยียบขยี้แมลงสาบอาจทำให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายแมลงสาบกระจายออกไปยังพื้นผิว หรือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงสาบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คือ การทำความสะอาดบ้าน การปิดฝาขยะ การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้กับดักแมลง และการใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติไล่แมลง

WHO ประกาศเตือน ห้ามเหยียบแมลงสาบ อันตรายกว่าที่คิด