ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 17 มกราคม 2567 - sotyotnews24.com

Tuesday, January 16, 2024

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ครั้งที่ 2 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 9 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 28 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 18 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 6 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 13 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 52 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GC 0990750

รางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 8

SL 0990750

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : ญL 0990750

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฒO 0990750

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : FJ 0990750

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มูลค่า 5,000,000 บาท

1Q 0990750

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

0990750

ตรวจหวย หวย ธกส. 17/1/67 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ตรวจสลากทวีสิน

รางวัลที่ 2

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

2172183 0531222 8404503

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

766 825

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

171

รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท, สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท, สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท, ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท, สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

766 825

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

0046

รางวัลที่ 3

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

3998464 5839294 6145179 5665363 7411003

4124251 6117244 6136137 6110094 2774056

รางวัลที่ 4

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

5265785 4109670 7239970 6281875 4694136

3151884 0619077 3340218 7573770 5617055

2664421 9751541 4229588 3924258 3572160

0782146 9248736 0441591 4197766 9389598

รางวัลที่ 5

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

3157520 4907453 7418633 4782366 7467683

3306036 6195475 0017980 4007504 1116024

0655145 3844131 5006350 8907202 3927518

8923598 7689992 0319547 1042895 1236201

4609885 2332692 0824672 9307408 6003101

0485383 2654990 6497611 1507026 1066878

6400142 9320267 3068612 7749362 3301100

8495031 8001741 2496440 5513747 3425350

8445786 7705938 3064795 1184904 1657571

7321212 7797232 1533215 8377788 4905807

7590728 3055892 9349186 1867606 5035276

9709869 1903107 3518799 0673470 5811188

5890580 3198692 4651340 4100429 7040819

4712196 7511814 1675545 4934390 9224355

4147866 1192083 4007666 8741725 0480193

8339654 6000804 5631118 6319966 0899794

8557385 4261893 0858104 9238986 5215604

2967425 0432214 8444867 8579675 8031620

1962603 7259189 4913646 4353115 8541808

2324354 5609867 9157274 3126297 7310873

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 17 มกราคม 2567