สั่งปิดร้านแล้ว สุขสันต์ขอนแก่น เซ่นคดีสมรักษ์ กับเด็ก 17 ปี - sotyotnews24.com

Thursday, January 4, 2024

วันที่ 4 ม.ค.2567 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง ที่ 66/2567 เรื่องสั่งปิดสถานบริการชื่อ ”สุขสันต์ขอนแก่น“ ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2567 ภายหลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทั้งหมด และข้อชี้แจงโต้แย้งจากคู่กรณีแล้ว ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2566 เวลาประมาณ 21.30 น. มีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการภายในร้านสุขสันต์ขอนแก่นโดยได้ยื่นโทรศัพท์มือถือ

ที่บันทึกภาพบัตรประชาชนของตัวเองให้กับการ์ดของร้าน ซึ่งการ์ดได้มีการตรวจสอบภาพถ่าย ไม่ใช่บัตรตัวจริงหรือจากทางแอบพลิเคชัน Thai ID ที่ทางกรมการปกครองให้ใช้แทนได้ อีกทั้งการ์ดของร้าน ได้มีการตรวจสอบภาพถ่ายบัตรประชาชนและเห็นวันเดือนปีเกิดของเยาวชนรายดังกล่าวแล้ว แต่ยังให้เข้าไปใช้บริการภายในสถานบริการ

ซึ่งถือเป็นความบกพร่องในการตรวจสอบอายุของผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการ แสดงให้เห็นว่าสถานบริการชื่อสุขสันต์ขอนแก่นมีเจตนาจงใจให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการจนกระทั่งภายหลัง เกิดเหตุมีบุคคลพาเยาวชนไปเพื่อการอนาจารและเยาวชนรายดังกล่าวได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่าได้ถูกบุคลพาไปเพื่อการอนาจารที่โรงแรม

โดยได้รับความเสียหายต่อสวัสดิภาพทางกายและจิตใจ ของเยาวชนและเกิดความเสียหายต่อภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น จึงสั่งปิดสถานบริการชื่อ"สุขสันต์ขอนแก่น" ห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี

โดยในคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2567 ซึ่งร้านสุขสันต์ขอนแก่นสามารถฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ได้โดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองขอนแก่น ภายใน 90 วัน

สั่งปิดร้านแล้ว สุขสันต์ขอนแก่น เซ่นคดีสมรักษ์ กับเด็ก 17 ปี