บัตรคนจน มกราคม 2567 วันที่ 20 นี้ มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ - sotyotnews24.com

Thursday, January 18, 2024

กรมบัญชีกลางอัปเดตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2567 เดือนมกราคม จ่ายอะไรบ้าง? ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด รัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่อง

วันที่ 1 มกราคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ได้แก่

วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 มกราคม 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 9 เดือน (ของเดือนเมษายน - ธันวาคม 2566) รวมจำนวน 2,700 บาท

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2567)

วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 มกราคม 2567 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท) ได้แก่

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือนเมษายน - ธันวาคม 2566) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

ขอบคุณข้อมูล กรมบัญชีกลาง

บัตรคนจน มกราคม 2567 วันที่ 20 นี้ มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ