ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 6 ม.ค.67 - sotyotnews24.com

Friday, January 5, 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 6 มกราคม 2567 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก “ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “โออาร์” จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.79 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.64 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.98 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.75 บาทต่อลิตร

เบนซิน อยู่ที่ 42.64 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.14 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “บางจาก” จะเป็นดังนี้

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “เชลล์” จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 33.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 33.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.25 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 30.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ของ “พีที” จะเป็นดังนี้

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 42.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 6 ม.ค.67