เกษตรกรเมืองคอนเฮ รับของขวัญปีใหม่ รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรปีแรก ช่วยเยียวยาปัญหาที่ดินทำกิน - sotyotnews24.com

Monday, January 15, 2024

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นายไตรรัตน์ ชัยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธาน มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ หมู่ 6 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ให้แก่ชาวบ้านจำนวน พื้นที่ 154 แปลงจำนวน 137 รายในจ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร

ภายใต้นโยบายสนับสนุนที่ดินทำกินให้เกษตรกรทั้งประเทศ โดยเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร Kick off มอบเกษตรกร 25,000 รายทั่วประเทศ

โดยมีการถ่ายทอดสดจากส่วนจากจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาให้ประชาชนได้รับชมโดยพร้อมเพรียงกัน นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีร่วมกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบโฉนดให้แก่ชาวเกษตรกรที่จ.พระนครศรีอยุทธยาด้วย

ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเปลี่ยนจากที่ดิน สปก.4-01 เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่จะต้องใช้สำหรับทำการเกษตรเท่านั้น สามารถนำไปใช้ประกันตัวบุคคลที่ถูกดำเนินคดีได้ สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้หรือขอเพิ่มวงเงินจากธนาคารได้ และส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสามารถรับเงินชดเชยหรือเยียวยากรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอีกด้วย

นอกจากโฉนดที่ดินก็ยังได้มีการมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูก ในโครงการต้นไม้มีค่า เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

นโยบายดังกล่าวสร้างความตื้นตันให้แก่ประชาชนชาวเกษตรกรเป็นอย่างมาก หลังจากรอคอยมายาวนาน ทั้งยังกล่าวขอบคุณทางนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน

ซึ่งคาดจะจัดสรรออกโฉนดที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรให้จนครบทุกแปลงภายใน 5 ปีนี้ ประชาชนที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ในวันนี้ กล่าวขอบคุณรัฐบาล ด้วยความดีใจ

ทีมข่าวสยามนิวส์ รายงาน

เกษตรกรเมืองคอนเฮ รับของขวัญปีใหม่ รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรปีแรก ช่วยเยียวยาปัญหาที่ดินทำกิน