ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ลองท่องบทสวดนี้ทุกๆเช้าดู รับลองเห็นผลทันตา - sotyotnews24.com

Friday, January 19, 2024

เรียกได้ว่าทุกวันนี้คนเราเมื่อมีความทุกข์ใจก็มักจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระ สำหรับใครที่ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด

ลองท่องบทสวดนี้ทุกๆเช้าดู

ขอให้ข้าพเจ้า ดวงเปิด ชีวิตเปิด

การงานเปิด การเงินเปิด ความรักเปิด

ข้าพเจ้าจะนำเงินปัจจัยที่ได้ ไปสร้างบุญ

กุศล สร้างกรรมดี สร้างประโยชน์ต่อ

สังคมต่อไป ขอองประทานพร ให้ข้าพเจ้า

มีเงิน เหลือเก็บ เหลือใช้ไม่ขาดมือ

เงินไหลมา ไม่ขาดสาย มีช่องทางทำมา

หากิน รายล้อมไปด้วยคนดีๆ เจอแต่คน

ดีๆ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของมนุษย์ เทพเทวาทั้งหลาย มีความ

เจริญรุ่งเรือง เพิ่มพูน ต่อไปไม่หมดสิ้น

ร่างกายนี้ สุขภาพแข็งแรง สามารถสร้าง

คุณงาม ความดีต่อไป ตลอดสิ้นอายุขัย

นิพพานัง ปัจจะโยโหตุ สาธุ สาธุ สาธุ

นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุ

ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ลองท่องบทสวดนี้ทุกๆเช้าดู รับลองเห็นผลทันตา