วัดพระธรรมกาย ออกแถลงการณ์ด่วน ลั่น ไม่เกี่ยวข้อง ลัทธิโยเร - sotyotnews24.com

Monday, January 8, 2024

วันที่ 4 ม.ค. 2567 เพจเฟซบุ๊กสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายได้ออกแถลงการณ์ ไม่เกี่ยวข้องกับ ลัทธิโยเร แต่อย่างใด โดยมีเนื้อหาระบุว่า วัดพระธรรมกายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโยเรแต่อย่างใด ตามที่สื่อออนไลน์บางสำนักนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จว่า ลัทธิโยเร เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายนั้น

วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกลุ่มความเชื่อตามที่สื่อกล่าวอ้าง ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ไทย ยึดแนวปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยของสงฆ์เถรวาท ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม (มส.) ดังนั้นการนำเสนอข่าวที่ปราศจากข้อเท็จจริง อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้

วัดพระธรรมกายจึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ความจริงดังกล่าวแก่สาธารณชนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สำนักสื่อสารองค์กร

วัดพระธรรมกาย

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วัดพระธรรมกาย ออกแถลงการณ์ด่วน ลั่น ไม่เกี่ยวข้อง ลัทธิโยเร