ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ ลูกค้าผ่อนดี ได้รับเงินคืน - sotyotnews24.com

Tuesday, December 26, 2023

วันที่ 26 ธันวาคม นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. สนับสนุนในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันยังพร้อม“ทำให้คนไทยมีบ้าน” นโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 รวมถึงร่วมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า จึงได้จัดทำ “256”โครงการของขวัญปีใหม่ 7เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. สำหรับลูกค้า 48 รายย่อย และลูกค้าสวัสดิการ ที่มีสถานะบัญชีปกติ มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม เดือน นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ให้ได้รับเงินคืนจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2567 จะต้องดาวน์โหลด Application :GHB ALL GEN Application: GHB ALL GENG H Bank พร้อมผูกบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) และรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 0-2645-9000 FacebookFanpageโทร.หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Mobile Applicationและติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ : GHB ALLGEN และwww.ghbank.co.th

ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ ลูกค้าผ่อนดี ได้รับเงินคืน