ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ม.ค.67 - sotyotnews24.com

Sunday, January 14, 2024

ราคาน้ำมันวันนี้' 14 ม.ค.67 อัปเดต ราคาน้ำมัน ทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT เช็กเลย

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด 14 ม.ค.67 จาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 42.64 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด 14 ม.ค.67 จาก ปั๊มน้ำมัน บางจาก

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.74 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด 14 ม.ค.67 จาก ปั๊มน้ำมัน เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 33.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.94 บาท/ลิตร

อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด 14 ม.ค.67 จาก ปั๊มน้ำมัน PT

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 34.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 32.98 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 32.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 ม.ค.67